Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Werkwijze

Kennismakingsgesprek (gratis)

Wanneer u het prettig vindt kunt u een afspraak maken voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen kwijt en aangeven waar u voor belt, samen bekijken we of u bij mij op de goede plek bent. 
Kennismaken is ook mogelijk per mail, hierin kunt u ook uw vragen stellen. Ik zal dan z.s.m. contact opnemen. 

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u van mij een intakeformulier per mail, hierin kunt u alles noteren wat van belang is. 
Het intakegesprek duurt ongeveer 45-60 min. Het zou fijn als uw kind hierbij aanwezig kan zijn, omdat het immers om het kind gaat en ik het belangrijk vind om uw kind hierin een duidelijke stem te geven.
Mocht de situatie er naar zijn dat het wenselijk is om het gesprek zonder uw kind te laten plaatsvinden, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. 

Het doel van het intakegesprek is om de situatie helder te krijgen. En een hulpvraag te formuleren. Indien het nog onduidelijk is wat er precies speelt, starten we het traject en gaandeweg zal de hulpvraag vanuit het kind helder worden.

Coachingstraject

De eerste sessie (s) besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van uw kind door te tekenen, schilderen, spelen of iets anders wat er bij uw kind past, zo zal uw kind zich al snel op zijn of haar gemak voelen.

Als kindercoach doe ik mee, observeer en luister naar uw kind. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van uw kind, en samen met uw kind tot de ontdekking komen wat de oplossing is voor de moeilijkheden die er zijn op dat moment. Mijn visie is dat de oplossing van de het probleem of moeilijkheid in het kind zelf zit!

Tijdens de sessies kies ik werkvormen en opdrachten die bij uw kind passen en aansluiten bij de hulpvraag en het doel. Elke sessie houden we het doel voor ogen en werken we hiernaar toe. 

' Je leert meer van een kind door een uur met hem te spelen, dan een jaar met hem te praten. ' (Plato)

Ik streef ernaar om het coachingstraject zo kort mogelijk te laten duren. De meeste trajecten bestaan uit 6 -8 sessies, maar meer of minder is ook mogelijk. 
In overleg spreken we de frequentie van de sessies af. Het kan zijn dat de sessies eerst wekelijks plaatsvinden, en naar gelang het traject vordert de sessies om de week zullen plaatsvinden.

Na ongeveer 3 sessies plannen we een tussen evaluatiegesprek om te bespreken hoe het gaat,wat we tijdens de sessies hebben gedaan en waar we staan en bespreken we hoe we het traject verder vervolgen.
Aan het einde van het traject zal er nog een (telefonisch) eindgesprek plaatsvinden.

Het kan zijn, dat u als ouder dan ook tips krijgt hoe u thuis het proces kunt ondersteunen.
Daarnaast is er de mogelijkheid, dat ik een bezoek breng aan school voor een observatie, of een gesprek met de leerkracht. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u en school.

De werkvormen

Werkvormen die ik kan inzetten tijdens de sessies:

 • Gesprek- en luistertechnieken.
 • CGT, Cognitieve Gedrags Therapie.
 • NLP, Nuro Linguistisch programmeren.
 • EFT, Emotional Freedom Techniques
 • Spelvormen bijvoorbeeld: rollenspellen, coachspellen, inbeeldingsoefeningen, enz.
 • Kunstzinnige/creatieve coaching; tekenen, verven, boetseren, muziek en allerlei andere creatieve werkvormen.
 • Meditatie,ontspannings en visualisatie oefeningen.
 • De methode Kids' Skills.
 • MatriXmethode: Hoofd opruimen en Leren hoe te leren.
 • Onderdelen uit de faalangsttraining en SOVA training.
 • Coole kikker weerbaarheidstraining.

De sessies vinden in principe onder schooltijd plaats in de praktijk. Er is beperkte mogelijkheid om een afspraak na schooltijd te plannen. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Wilt u direct contact opnemen? Dat kan, u kunt mij altijd bellen: 06-57070273 of het contactformulier invullen: contactformulier


 

Contact

Suzanne Emous
Leidseweg 198A
2251 LK Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Afbeeldingsresultaat voor ik leer leren afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor ik leer anders afbeelding

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z