Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Leren lezen en spelling

De basis van goed lezen ligt in groep 3 en 4. Vanaf groep 5 gaat het in de lessen namelijk niet meer om het lezen, maar om het lezend leren. Als de basis in groep 3 en 4 niet goed gelegd is, kan er in de rest van de jaren leermoeilijkheden ontstaan.

Merkt u bij uw kind dat het lezen en/of spellen nog niet vlot genoeg gaat of dat uw kind moeite heeft met het onthouden of oproepen van bepaalde letters?
Bent u op zoek naar ondersteuning hierbij, dan bent u hier op de goede plek.

Bij Bloei wordt er op een andere manier gewerkt dan hoe het op de meeste scholen wordt aangeleerd.
Het huidige onderwijs richt zich vooral op de spraakklank van de letters en combinatie van letters. Dit is vooral handig in de beginfase van het leren lezen, bij het leren lezen van klankzuivere woorden zoals Ben. Maar als snel komen er woorden bij het technisch lezen zoals behang en benen. Dan spreek je de letter e uit als [uh] of [ee] en is de spraakklank [buh] niet meer genoeg.
Verder ontstaan er bij veel ( vooral visueel) ingestelde kinderen verwarring over de volgorde van letters in woorden bij de spelling.

Bij de ondersteuning bij Bloei wordt er niet alleen aandacht besteed aan het woordbeeld, maar vooral ook op het decoderen; het analyseren van de woorden op grond van de afzonderlijke letters.
Dit heeft als voordeel dat kinderen de structuur van de woorden gaan begrijpen en hierdoor beter gaan leren lezen en spellen.
Ook bij de latere spellingmoeilijkheden zoals o.a. de open lettergreep (lo-pen-, de stomme e (be-roep)  zullen de kinderen hier beter inzicht in hebben.

De remedial teaching zal zich vooral richten op de volgende onderdelen:
1. Fonologische vaardigheden
Klanken herkennen en uitspreken, gesproken woorden in losse klanken/letters opdelen en losse klanken/letters samenvoegen tot woorden (hakken en plakken). Hierbij staat een multifunctionele aanpak (met alle zintuigen) centraal..

2. Didactisch onderscheid tussen letters en klanken
Doorzien van de afspraken (regels) van taal en zicht krijgen op woordstructuren, waarin de betekenis van letters en klanken cruciaal is, maar ook het onderscheid tussen de alfabetische naam van een letter en de bijbehorende spraakklank(en).

3. Automatiseren van alle letters en klanken
Direct en zonder nadenken herkennen, benoemen en verklanken van letters en klanken. Woorden worden, naast het bekende hakken en plakken op spraakklank, ook alfabetisch gespeld en wel van voor naar achter en van achter naar voor. Dit maakt dat het brein het woordbeeld visualiseren moet, wat een positieve invloed heeft op de analyse en dus de juiste spelling van woorden.

4. Decoderen van woorden
De structuren van letters in woorden ontdekken en herkennen.

Er zullen hierbij meerdere technieken/methode worden gebruikt en toegepast, altijd is het kind het uitgangspunt er wordt dus niet gebruikt gemaakt van een vast programma of methode, maar het is bijles op maat, passend bij uw kind.
Geschikt voor kinderen vanaf groep 3 t/m 5


 


 

Contact

Suzanne Emous
Leidseweg 198A
2251 LK Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Afbeeldingsresultaat voor ik leer leren afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor ik leer anders afbeelding

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten,  Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg  en omstreken
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z