Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Rekenen

Ondersteuning bij rekenen

Mocht uw kind moeite ondervinden bij rekenen dan kunt u bij mij terecht voor remedial teaching en/of (uitgebreid) diagnostisch rekenonderzoek.

Vooraf zal er een intakegesprek plaatsvinden om zo een goed beeld van de moeilijkheden waar uw kind tegenaan loopt te krijgen. Tevens zal ik tijdens de eerste sessie (s) verschillende metingen/onderzoeken doen om zo in kaart brengen waar de moeilijkheden zich bevinden.
Verder kijk ik of er nog andere leerbelemmeringen meespelen waardoor er misschien onnodige fouten gemaakt worden, te denken valt aan;  faalangst, slordigheid, concentratie e.d.

Blijkt uit het intakegesprek of tijdens de sessie(s) dat er meer nodig is om uit te zoeken waar het probleem ontstaan is, dan kan ik een uitgebreid diagnostisch onderzoek inzetten om helder te krijgen waar de problemen zich bevinden.
Hiervan ontvangt u een uitgebreid verslag en actieplan, dit onderzoek zal 2\3 sessies in beslag nemen.

Kinderen die op school uitvallen op rekengebied hebben vaak een visuele leerstijl, terwijl op school vaak talig wordt lesgegeven.  
Tijdens de sessies wordt rekening gehouden met deze leerstijl, tevens probeer ik zoveel mogelijk ook alle andere zintuigen en leeringangen te benutten zodat de linker -en rechterhersenhelft goed geactiveerd worden en zo de leerstof goed en snel opgeslagen wordt.

De methoden/ onderzoeken die ik hiervoor kan inzetten zijn;
* Reken-Remedie methode en onderzoek.
* Klein rekenonderzoek.
* Ik leer anders.
* Matrix-methode.
* Brain-Gym
* En mijn jarenlange ervaring als leerkracht in het basisonderwijs.

Elk leerondersteuning traject is maatwerk en zal aangepast worden aan de behoefte en voortgang van het kind.
Tevens zal ik coaching inzetten waar nodig, te denken valt aan; concentratie, faalangst, slordigheid enz.

Het is geschikt voor kinderen vanaf groep 3 t/m 8.
Voor de middelbare school bied ik de training Ik leer leren aan, voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Leerondersteuning/ Ik leer leren. 

Leerondersteuning/ Remedial teaching mogelijk voor de rekenonderdelen:
-
automatiseren,
-
optellen/aftrekken,
-  tafels,
-  klok kijken,
-  cijferen,
-  komma getallen,
-  metriek stelsel,
-  breuken,
-  procenten,
-  verhoudingen,
-  redactiesommen, verhaaltjessommen.

Kosten te vinden op de website onder kopje: info.

 Aangesloten bij LBRT
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt         Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten,  Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg  en omstreken      Beelddenken of beelddenkers denken niet in woorden maar in beelden


 

Contact

Suzanne Emous
Leidseweg 198A
2251 LK Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Afbeeldingsresultaat voor ik leer leren afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor ik leer anders afbeelding

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten,  Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg  en omstreken
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z