Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Faalangst

Faalangst is een vorm van angst die opkomt als je iets moet presteren of als je denkt dat je iets moet presteren, terwijl je bang bent dat het je niet gaat lukken.
Er is sprake van faalangst wanneer een kind minder goed presteert, omdat hij/zij zo zenuwachtig of gespannen is dat het niet meer lukt om goed na te denken en hij/zij alles vergeten lijkt te zijn.

Drie verschijningsvormen:
1. cognitieve faalangst: angst om slechte leer en denkprestaties te laten zien ( net wist ik het allemaal nog! ). Hierdoor blokkeert het denk- leervermogen. 
2. sociale faalangst: angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden door vrienden, klasgenoten, familie of andere groepen waar het kind bij hoort of bij wil horen ( ze zullen me vast uitlachen!). Sociale vaardigheden blokkeren, waardoor de kans op afwijzing juist toeneemt.
3. motorische faalangst: angst om fouten te maken bij het uitvoeren van lichamelijke handelingen ( ik kan niets meer,ik ben helemaal verlamd). Motorische vaardigheden blokkeren. Het kind verkrampt door de angst om te mislukken.

Deze drie verschijningsvormen kunnen ook in combinatie voorkomen, bijvoorbeeld bij een spreekbeurt

Kenmerken en signalen van faalangst:
-Vaak reactie willen krijgen op eigen werk. Soms vragen ze er zelf om, soms wachten
  ze juist af.
-Onzekerheid voelen bij nieuwe opdrachten. Eerst kijken hoe anderen het doen.
-Snel uit balans zijn wanneer de sfeer minder goed is.
-Weinig initiatief nemen.
-Soms druk gedrag vertonen door het overschreeuwen van faalangst.
-Sterke behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid.
-Afkeer hebben van nieuwe en onverwachte situaties.
-Onrustig en opgewonden zijn voor en tijdens een toets.
-Veel vragen stellen over de opgaven.
-“Wegduiken” als er beurten gegeven worden.
-Dichtklappen bij beurten, spreekbeurten enz.
-Veel negatieve opmerkingen maken over anderen en zichzelf.
-Vaak steun zoeken bij anderen.Zeer gevoelig zijn voor kritiek.
-Niet durven weigeren als iemand iets van ze vraagt.

Herkent u, uw kind in een van de kenmerken en/of signalen, dan is de faalangsttraining wellicht iets voor uw kind!

Kijk verder onder het kopje: faalangsttraining
 

Contact

Suzanne Emous
Leidseweg 198A
2251 LK Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Afbeeldingsresultaat voor ik leer leren afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor ik leer anders afbeelding

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten,  Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg  en omstreken
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z