Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Creatieve Counseling

Soms  kunnen kinderen (nog) niet zo goed onder woorden brengen wat ze zouden willen zeggen: verwoorden is lastig, zeker als het gaat over dingen waar je liever niet te lang bij stil staat.
Door kinderen een creatieve/ kunstzinnige opdracht te geven kunnen ze letterlijk verbeelden en vormgeven wat er in ze leeft of wat ze kunnen gebruiken/ nodig hebben.

Counselen
Door over het werkstuk te praten, praat ik niet direct over het kind zelf of zijn emoties, maar over het werkstuk. Hierdoor kan het kind vrijer praten omdat er wat meer afstand is gecreëerd: het gaat niet over het kind, maar over het werkstuk. Zo kan ik dieper ingaan op wat er speelt.

Tijdens het coachen geef ik de kinderen regelmatig een creatieve/kunstzinnige opdracht. Het materiaal waar we mee werken kan potloden, verf, krijt, wasco of klei zijn.
Het materiaal wat ik gebruik ligt aan de fase waarin het kind zich bevindt. Meestal voorafgaand aan de opdracht vertel ik een visualisatie verhaal.

Materiaal
Elk materiaal heeft een verschillend doel:
* tekenen is een mentaal proces. Zet aan tot denken, analyseren, begrijpen.
   Activeert het hoofd.
* schilderen is een emotioneel proces. Zet aan tot voelen en verwerken.
   Activeert het hart.
* boetseren is een versterkend proces. Zet aan tot willen en vormgeven.
   Activeert de handen en wilskracht.
                          


 

Contact


Suzanne Emous
Leidseweg 33
2252 LA Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

wegwijzer-gecertificeerd
Logo training coach

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding rekenremedie
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z