Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Leerondersteuning/ Remedial teaching + Coaching

  Leerondersteuning + coaching, zodat uw kind optimaal kan leren.
            Remedial teaching met net dat beetje extra wat uw kind nodig heeft!

Wat houdt de leerondersteuning in?
Vooraf zal er een intakegesprek plaatsvinden om zo een goed beeld van de moeilijkheden waar uw kind tegenaan loopt te krijgen.
Tijdens de eerste sessie(s) zullen er verschillende nulmetingen/onderzoeken gedaan worden om in kaart te brengen waar de moeilijkheden zich bevinden en wat het plan van aanpak wordt. 

Tijdens de ondersteuning bekijk ik tevens of er nog andere leerbelemmeringen meespelen.Te denken valt aan; concentratie, faalangst,slordigheid, motivatie, aanpak van de opgave enz. 

Kinderen (met een gemiddeld of hoog IQ) die op school uitvallen hebben vaak een visuele leerstijl, terwijl op school vaak talig wordt lesgegeven.  
Tijdens de sessies wordt rekening gehouden met deze leerstijl, tevens probeer ik zoveel mogelijk alle andere zintuigen en leeringangen te benutten zodat de linker -en rechterhersenhelft goed geactiveerd worden en zo de leerstof goed en snel opgeslagen wordt.

Elk leerondersteuning traject is maatwerk en zal aangepast worden aan de behoefte en voortgang van het kind.
Tevens zal ik coaching inzetten waar nodig, te denken valt aan; concentratie, faalangst, slordigheid enz.

De leerondersteuning is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Voor de middelbare school bied ik de training Ik leer leren aan, voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Leerondersteuning/ Ik leer leren. 

Kortom ik kijk naar het totale kind en wat uw kind helpt om verder te komen.
Verder is mijn visie om terug te gaan naar de basis, wanneer de basis goed is kan er pas verder worden gegaan met de rest van de stof. 

De methoden die tijdens de leerondersteuning ingezet kunnen worden:
* de methode "Ik leer anders" van Agnes Oosterveen,
* de MatriX methode Leren Hoe te Leren,
* de MatriX methode Hoofd Opruimen,
* de methode Ik leer leren van Tea Adema,
* de methode Taal in Blokjes,
* reken-Remedie methode en onderzoek,
* klein rekenonderzoek,
* de methode Spelling Ster, 
* de methode Rekensprint en Rekenmuurtje van Bareka
* en mijn 14 jarige ervaring als leerkracht in het onderwijs zal ik hierin zeker 
  meenemen.

Praktisch:
Vooraf zullen wij een intakegesprek hebben in de praktijk om te bespreken voor welke vakken er hulp nodig is en het doel van de leerondersteuning/remedial teaching vaststellen.   

De behandeling bestaat uit 60 min, dit is een vol uur aandacht voor het kind. Na een aantal keer (meestal 5 keer) maken we een afspraak voor een tussenevaluatiegesprek, daarbij bespreken we ook hoeveel afspraken er nog ongeveer nodig zullen zijn. 

Contact met school is prettig om zo het best aan te sluiten bij het kind, maar mocht dit niet lukken dan is dit geen probleem. Contact met school gaat altijd eerst in overleg met de ouders.

Aangesloten bij LBRT

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Voor informatie en/of inschrijven: 06 57070273 of mail naar info@bloeikindercoaching.nl


 

Contact

Suzanne Emous
Leidseweg 198A
2251 LK Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Afbeeldingsresultaat voor ik leer leren afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor ik leer anders afbeelding

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten,  Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg  en omstreken
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z