Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Rekenonderzoek

Wanneer uit de methode gebonden toets of screeningstoets (CITO) een slechte score komt is men veelal geneigd om hulp te bieden bij die sommen die fout gemaakt zijn. Deze sommen liggen vaak dichtbij de klassenleerstof.
Het kind krijgt dan extra uitleg of leerstof met de bedoeling dat het kind gewoon met de leerstof mee kan blijven draaien. 

De kans bestaat echter dat het kind hulp krijgt bij de sommen die hij nog lang niet zal beheersen, omdat hij al moeite heeft met de sommen die daaraan voorafgaan.
Wil hulp effectief zijn dan moet gezocht worden naar de sommen die het kind zelfstandig kan oplossen, dat wil zeggen zonder hulp en materiaal. Dat is namelijk het juiste startpunt voor hulp.

Met het rekenonderzoek bij Bloei! Kindercoaching wordt het startpunt gevonden van waaruit hulp geboden kan gaan worden (hiaten worden hiermee opgespoord).

Vanuit dat startpunt zal hulp geboden worden en zo stapje voor stapje de weg gevonden worden naar het niveau van het leerjaar van de leerling.

Het rekenonderzoek kan zich richten op het onderdeel waar het kind problemen mee heeft.
Tijdens het rekenonderzoek volg ik het kind tevens in zijn gedachtengang en ga ik op zoek naar de optimale hulp voor het kind.

Het rekenonderzoek neemt 1 tot 3 sessies in beslag. Daarna volgt meestal een plan van aanpak voor de hulp die geboden gaat worden.
Kosten zijn te vinden op de website onder kopje: Info. 

Aangesloten bij LBRT
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt


 

Contact

Suzanne Emous
Leidseweg 198A
2251 LK Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

Afbeeldingsresultaat voor ik leer leren afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor ik leer anders afbeelding

Opbloeien tot de kern van wie je bent! - Kindercoach in Voorschoten,  Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg  en omstreken
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z