Kindercoach in Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den Haag,Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorburg en omstreken

Beeld-Spellingmethode bij Bloei!

                                                           Voor visueel ingestelde kinderen

Valt uw kind uit bij spelling? Heeft het moeite met het onthouden van de spellingregels? Probeert uw kind de regels toe te passen en raakt het hiervan extra in de war? Kan het pas een woord onthouden als het weet wat de betekenis is?

Herkent u een of meer vragen van hierboven? Grote kans dat uw kind een visuele (beeldende) leervoorkeur heeft.

Een visuele voorkeur betekent dat uw kind veelal leert met zijn rechterhersenhelft.
Op school krijgen ze de stof het meest talig ( georiënteerd op de linkerhersenhelft) aangeboden.
Hierdoor blijft het woord bij visueel ingestelde kinderen vaak niet hangen, of het kost tijd om bij de opgeslagen kennis te komen. De tijd hebben ze vaak niet en raken hierdoor van slag, omdat ze niet op het juiste moment de leerstof tot hun beschikking hebben.

Door de spellingwoorden op de manier van het kind op te slaan, dus direct in de rechterhersenhelft, als beeld, kan het woordbeeld weer snel en goed opgehaald worden. Ook jaren later nog!

De Beeld-Spellingmethode bij Bloei!:
1. Onderzoek naar uitval spellingcategorie(ën).
2. Het hoofd wordt “opgeruimd” zodat alle vakken en informatie op de juiste manier opgeslagen kan worden.
3. Het aanleren van het visueel opslaan van woorden + plus duidelijke uitleg voor thuis.
4. Aanpak van de spellingcategorie waar het kind op uitvalt.
5. Huiswerk voor thuis om het extra in te oefenen, belasting is minimaal. Ongeveer 3x p.w. 5 

Verder wordt er gekeken of er leerbelemmering mee kunnen spelen waardoor de spelling problemen oplevert. Te denken valt aan; faalangst, slordigheid, concentratie e.d. dit zal worden meegenomen tijdens de sessies.

Mocht uw kind tevens moeilijkheden ondervinden bij werkwoordspelling, daarvoor kunt u ook bij mij terecht. Er kunnen verschillende methoden en/of oefeningen worden ingezet om een helder beeld te krijgen waar de moeilijkheden liggen. Zo ontstaat er een plan van aanpak en daarmee gaan we aan de slag.

Verloop:
- Er volgt vooraf een telefonisch intakegesprek plaats, dit duurt ongeveer 30
  minuten. 
- Afname spellingonderzoek en hoofd opruimen 3x 60 min. 
- Tussenevaluatiegesprek in de praktijk ong. 30 min. 
- 6x bijles van 45 min. voor onderdeel waar uitval op is. 
- Telefonisch voortgangsgesprek.

Kosten:
Zie kopje info/tarieven.

Aangesloten bij LBRT
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt


 

Contact


Suzanne Emous
Leidseweg 33
2252 LA Voorschoten

06-57070273
info@bloeikindercoaching.nl

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding lbrt

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding matrix methode

wegwijzer-gecertificeerd
Logo training coach

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding rekenremedie
 

 Aangesloten bij het platform GW&Z